Advokátní kancelář Scholz & Malý 

S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ

Advokátní kancelář Scholz & Malý je moderní a dynamickou kanceláří s aktivním přístupem a vysoce kvalifikovaným týmem právníků, pro kterou jsou péče o klienta a s ní spojená časová flexibilita a orientace na precizní výsledky nejvyššími prioritami.

 

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství ve většině oblastí soukromého i veřejného práva, zejména se zaměřením na právní odvětví související investorskou a podnikatelskou činností. Za nezbytný a samozřejmý standard považujeme vysokou odbornou a profesionální úroveň všech námi poskytovaných služeb.

 

Více informací

 

Specializace

Stavební právo a developerské projekty

Stavební právo a developerské projekty

Oblast stavebnictví a developerských projektů je hlavníma a tradičním oborem, kterému se advokátní kancelář Scholz & Malý věnuje.   Na základě individuálních potřeb klientů vytváříme veškeré smluvní podklady jako např. smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě...

Více informací

Nemovitosti

Nemovitosti

Advokátní kancelář Scholz & Malý poskytuje komplexní právní služby v oblasti nemovitostí. Zabýváme se převody i nájmy nemovitostí, určováním vlastnického práva, vypořádáním spoluvlastnických podílů, zřizováním práva staveb, věcných břemen (služebností), problematikou bytových jednotek a veškerou agendou související s...

Více informací

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Sporná agenda je dalším z klíčových oborů, kterým se Advokátní kancelář Scholz & Malý tradičně věnuje. Našim klientům nabízíme zastupování ve všech typech řízení, a to jak před soudy, správními orgány či rozhodci.   Ke všem případům přistupujeme zcela...

Více informací

Restituce

Restituce

Advokátní kancelář Scholz & Malý je jednou z mála advokátních kanceláří, která se v dnešní době specializuje na problematiku restitucí. Zastupujeme celou řadu oprávněných osob, jimž v důsledku křivd způsobených nezákonným odnětím nemovitostí v dobách totality vznikl restituční nárok.   Pro naše klienty zajišťujeme...

Více informací

Právo obchodních korporací

Právo obchodních korporací

Advokátní kancelář Scholz & Malý poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech korporátního práva. Našim klientům dlouhodobě zajišťujeme veškerou právní podporu spojenou s činností obchodní korporace (založení, přeměna, zánik či likvidace). V rámci těchto standardních korporátních...

Více informací

Obchodněprávní agenda

Obchodněprávní agenda

  Advokátní kancelář Scholz & Malý nabízí svým klientům rozsáhlou právní podporu v oblasti podnikání a obchodního styku. Mezi naše služby v obchodněprávní agendě patří sepis a posouzení všech typů obchodních smluv (potažmo také jejich kontrola a revize zejména s ohledem na rekodifikaci...

Více informací

Náhrada újmy na zdraví

Náhrada újmy na zdraví

Advokátní kancelář Scholz & Malý se zaměřuje na právní pomoc klientům při uplatnění jejich nároku na náhradu nemajetkové újmy (škody) na zdraví.   Našim klientům zajištujeme řádné uplatňování jejich nároků jakožto poškozených z titulu náhrady nemajetkové újmy (škody) na zdraví u škůdců či...

Více informací

Komunální právo

Komunální právo

Advokátní kancelář Scholz & Malý poskytuje všestranné právní poradenství subjektům veřejného práva, zejména územně samosprávným celkům v  oblasti jejich samostatné i přenesené působnosti.   Naši právníci mají mnohaleté zkušenosti s poradenstvím a přípravou smluv v oblasti nakládání...

Více informací

Pracovní právo

Pracovní právo

Advokátní kancelář Scholz & Malý svým klientům poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva. Naše činnost spočívá zejména v přípravě smluvních dokumentů (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o mlčenlivosti, konkurenční doložky, kvalifikační dohody apod.), a to včetně řešení právních...

Více informací

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Advokátní kancelář Scholz & Malý poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva veřejných zakázek. Kromě přípravy samotných nabídek jsme schopni zajistit našim klientům  i veškerý potřebný servis spojený se zadávacím řízením, zejména s ohledem na formální a obsahové náležitosti zákona o veřejných...

Více informací

Insolvence a restrukturalizace

Insolvence a restrukturalizace

Advokátní kancelář Scholz & Malý poskytuje komplexní právní poradenství svým klientům v oblasti insolvencí, ať již jsou dlužníky či věřiteli.   Našim klientům nabízíme služby spočívající u dlužníků v poradenství ve fázi před i po vstupu do insolvenčního řízení a rovněž po celou dobu...

Více informací