Advokátní kancelář Scholz & Malý 

S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ

Jsme moderní advokátní kanceláří s aktivním přístupem a vysoce kvalifikovaným týmem právníků, pro kterou jsou péče o klienta a s ní spojená časová flexibilita a orientace na precizní výsledky nejvyššími prioritami.

 

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství ve většině oblastí soukromého i veřejného práva, zejména se zaměřením na právní odvětví související investorskou a podnikatelskou činností. Za nezbytný a samozřejmý standard považujeme vysokou odbornou a profesionální úroveň všech námi poskytovaných služeb.

 

Více informací

 

Specializace

Stavební právo a developerské projekty

Stavební právo a developerské projekty

Oblast stavebnictví, stavebního práva a developerských projektů je hlavním oborem, kterému se Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s dlouhodobou tradicí věnuje.   Na základě individuálních potřeb klientů vytváříme a sjednáváme veškeré smluvní podklady...

Více informací

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Sporná agenda je jedním z klíčových oborů, kterým se Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ tradičně věnuje již několik let. Našim klientům nabízíme zastupování před soudy všech stupňů v jejich občanskoprávních, obchodněprávních i veřejnoprávních sporech všeho...

Více informací

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ poskytuje komplexní právní služby týkající se veškerých dispozic s nemovitostmi.   Pro naše klienty zajišťujeme veškerou smluvní dokumentaci nezbytnou pro nemovitostní transakce (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o úschově, apod.) a stejně tak jim poskytujeme odborné právní...

Více informací

Smluvní podmínky FIDIC

Smluvní podmínky FIDIC

Jsme jednou z mála advokátních kanceláří, která se po odborné stránce v plném rozsahu věnuje aplikaci smluvních podmínek FIDIC a právnímu poradenství souvisejícímu s výstavbou silnic, dálnic a železnic. Naše klienty, kterými jsou obvykle uznávané mezinárodní stavební společnosti, zpravidla provázíme celým...

Více informací

Obchodní a korporátní právo

Obchodní a korporátní právo

Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ nabízí svým klientům veškeré právní služby ve všech oblastech obchodního práva a práva obchodních korporací.   Našim klientům dlouhodobě zajišťujeme veškerou právní podporu spojenou s činností obchodní korporace (založení, přeměna či likvidace...

Více informací

Právní servis pro podnikatele

Právní servis pro podnikatele

Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ nabízí komplexní služby pro podnikatele. Našim klientům se postaráme o veškerou právní agendu spojenou s jejich podnikáním. Zajistíme, aby jejich podnikání bylo v souladu s právním řádem, ať už se jedná o vnitřní předpisy, smlouvy, obchodní podmínky,...

Více informací

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ se specializuje na poskytování veškerých právních služeb v oblasti práva veřejných zakázek.   Specialisté naší kanceláře se v tomto oboru zaměřují na veškerý potřebný servis v oblasti právního poradenství, zejména s ohledem na formální a obsahové náležitosti dle...

Více informací

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ nabízí svým klientům v oblasti ochrany osobních údajů kompletní servis zaměřený nejen na národní, ale také evropskou právní úpravu.    Každý subjekt, který spravuje či zpracovává osobní údaje, je povinen dodržovat příslušnou legislativu ČR a EU. Je proto...

Více informací

Insolvence a restrukturalizace

Insolvence a restrukturalizace

Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ poskytuje komplexní právní poradenství svým klientům v oblasti insolvencí, ať již jsou dlužníky či věřiteli.   Našim klientům nabízíme služby spočívající u dlužníků v poradenství ve fázi před i po vstupu do insolvenčního řízení a rovněž po celou dobu...

Více informací

Komunální právo

Komunální právo

Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ poskytuje všestranné právní poradenství subjektům veřejného práva, zejména územně samosprávným celkům v oblasti jejich samostatné i přenesené působnosti.   Naši právníci mají mnohaleté zkušenosti s poradenstvím a přípravou smluv v oblasti nakládání s veřejným...

Více informací

Náhrada újmy na zdraví

Náhrada újmy na zdraví

Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ se zaměřuje na právní pomoc klientům při uplatnění jejich nároku na náhradu újmy na zdraví a uplatnění všech práv souvisejících s touto problematikou, zejména uplatnění související věcné škody.   Našim klientům pomáháme řádně uplatňovat jejich nároky jakožto...

Více informací

Restituce

Restituce

Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ je jednou z mála advokátních kanceláří, která se v dnešní době specializuje i na otázku restitucí. Zastupuje celou řadu oprávněných osob, jimž v důsledku křivd způsobených nezákonným odnětím nemovitostí v dobách totality vznikl restituční nárok.   Pro naše klienty zajišťujeme...

Více informací