Advokátní kancelář Scholz & Malý 

S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ

Jsme moderní advokátní kanceláří s aktivním přístupem a vysoce kvalifikovaným týmem právníků, pro kterou jsou péče o klienta a s ní spojená časová flexibilita a orientace na precizní výsledky nejvyššími prioritami.

 

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství ve většině oblastí soukromého i veřejného práva, zejména se zaměřením na právní odvětví související investorskou a podnikatelskou činností. Za nezbytný a samozřejmý standard považujeme vysokou odbornou a profesionální úroveň všech námi poskytovaných služeb.

 

Více informací

 

Specializace

Stavební právo a developerské projekty

Stavební právo a developerské projekty

Oblast stavebnictví, stavebního práva a developerských projektů je jedním z hlavních oborů, kterému se naše kancelář dlouhodobě věnuje.   Na základě individuálních potřeb našich klientů připravujeme a sjednáváme veškeré smluvní podklady...

Více informací

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Sporná agenda je jedním z klíčových oborů, kterým se naše kancelář tradičně věnuje již několik let. Našim klientům nabízíme komplexní právní služby na nejvyšší úrovni při zastupování před soudy všech stupňů v jejich občanskoprávních,...

Více informací

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby týkající se veškerých dispozic s nemovitostmi. Pro naše klienty zajišťujeme veškerou smluvní dokumentaci nezbytnou pro nemovitostní transakce a rovněž odborné právní poradenství během celého transakčního procesu. V souvislosti s tím...

Více informací

Smluvní podmínky FIDIC

Smluvní podmínky FIDIC

Jsme jednou z mála advokátních kanceláří, která se po odborné stránce v plném rozsahu věnuje aplikaci smluvních podmínek FIDIC a právnímu poradenství souvisejícímu s výstavbou silnic, dálnic a železnic.   Naše klienty, kterými jsou obvykle uznávané mezinárodní stavební...

Více informací

Obchodní a korporátní právo

Obchodní a korporátní právo

Našim klientům nabízíme veškeré právní služby ve všech oblastech obchodního práva a práva obchodních korporací.   Zajišťujeme zejména komplexní právní podporu spojenou s činností obchodní korporace spočívající mimo jiné ve zpracování veškerých nezbytných právních...

Více informací

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Naše kancelář se specializuje na poskytování veškerých právních služeb v oblasti práva veřejných zakázek, přičemž našimi klienty jsou nejen dodavatelé, ale také zadavatelé veřejných zakázek.   Kromě přípravy samotných nabídek či zadávacích dokumentací, zejména s ohledem na formální...

Více informací

Právní servis pro podnikatele

Právní servis pro podnikatele

Naše kancelář nabízí komplexní právní služby pro podnikatele, v jejichž rámci se našim klientům staráme o veškerou právní agendu spojenou s jejich podnikáním. Zajišťujeme, aby jejich podnikání bylo v souladu s právem, ať už se jedná o vnitřní předpisy, smlouvy, obchodní...

Více informací

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

Naše kancelář reaguje na nové výzvy spojené s rozvojem informační společnosti, a proto poskytujeme našim klientům také právní servis v rychle se rozvíjejícím oboru práva duševního vlastnictví. Obor duševního vlastnictví zejména prakticky propojujeme s našimi hlavními právními specializacemi,...

Více informací

Komunální právo

Komunální právo

Všestranné právní poradenství poskytujeme také subjektům veřejného práva, zejména územně samosprávným celkům v oblasti jejich samostatné i přenesené působnosti.   Naše kancelář má mnohaleté zkušenosti s poradenstvím a přípravou smluv v oblasti nakládání s veřejným majetkem. V této...

Více informací

Restituce

Restituce

Naše kancelkář je jednou z mála advokátních kanceláří, která se v dnešní době specializuje i na otázku restitucí. Zastupuje celou řadu oprávněných osob, jimž v důsledku křivd způsobených nezákonným odnětím nemovitostí v dobách totality vznikl restituční nárok.   Pro naše klienty zajišťujeme zastupování při...

Více informací