S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Právní prostor: Nabývání vlastních akcií ve světle ZOK

Problematika upisování a nabývání vlastních akcií akciovou společností s ohledem na  její základní principy je bezesporu zajímavým tématem, jehož zákonná úprava se v určitých situacích může jevit nejednoznačně či komplikovaně. Z tohoto důvodu se JUDr. Petr Malý a Mgr. Marek Hübner snaží níže odkazovaným článkem čtenáři osvětlit základní způsoby a specifika nabývání vlastních akcií a zároveň poskytnout odpovědi na otázky, které se v rámci tohoto tématu mohou vyskytnout.

 

Celý článek je možné si přečíst na internetových stránkách odborného právního portálu Právní prostor.cz