S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Ochránili jsme v soudním řízení majetek obce před neoprávněným zásahem

V nedávném soudním řízení se naší kanceláři podařilo ochránit majetek obce, která je naším dlouholetým klientem. Pozemky ve vlastnictví obce byly totiž dle zápisu v katastru nemovitostí zatíženy zástavním právem, ačkoliv byl tento zápis neoprávněný.


Developer, který měl předmětné pozemky od obce získat na základě kupní smlouvy, chtěl v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy zatížit tyto pozemky zástavním právem ve prospěch úvěrové společnosti, což následně nechal zapsat i do katastru nemovitostí. Jelikož se však později ukázalo, že kupní smlouva na koupi pozemků mezi obcí a developerem byla od počátku neplatná (tzn. developer nikdy nebyl vlastníkem předmětných pozemků), v katastru nemovitostí byla jako vlastník těchto pozemků opětovně zapsána obec. Zástavní právo ve prospěch úvěrové společnosti však zůstalo na pozemcích stále zapsáno, neboť úvěrová společnost tvrdila, že její zástavní právo nabyté v dobré víře zůstalo i přes neplatnost kupní smlouvy nedotčeno. Tomu jsme oponovali argumentací, že vznik zástavního práva je vyloučen, pokud k němu neudělil souhlas vlastník zástavy, a to i kdyby zástavní věřitel toto právo nabyl v dobré víře.

 

Později se obec dozvěděla z katastru nemovitostí, že bylo zahájeno řízení o zapsání postoupení pohledávky spojené s oprávněním ze zástavního práva na nového věřitele. K tomu, aby bylo zamezeno řetězení neoprávněného zástavního práva, nechala naše kancelář zapsat do katastru nemovitostí příslušné poznámky spornosti. Jelikož ale nebylo jisté, zda k postoupení pohledávky skutečně došlo, musela být příslušná žaloba podána jak proti původnímu, tak proti potenciálně novému věřiteli.

 

Celý případ byl velice komplikovaný a bylo při něm třeba vykládat současně tehdejší i dnešní občanskoprávní úpravu, kdy zároveň judikatura Nejvyššího soudu ČR byla v této věci nejednotná. Věc byla nakonec uzavřena až soudem odvolacím, který přisvědčil naší argumentaci a uzavřel, že zástavní právo, které chtěl developer jako domnělý vlastník pozemků zřídit, nemohlo platně vzniknout, přestože byl zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí (ačkoli jim skutečně nebyl), a to i v případě, že by byl zástavní věřitel v dobré víře. Jelikož zástavní právo nikdy právoplatně nevzniklo, nemohlo být spolu s pohledávkou ani převedeno na další osobu. Rozhodnutí odvolacího soudu je již pravomocné.

 

Naše kancelář tedy zvítězila v právně i skutkově složitém případu, ve kterém byl vážně ohrožen majetek obce. Pokud by totiž zástavní právo v katastru nemovitostí zůstalo zapsáno, mohla by obec v případě realizace zástavy o tyto pozemky v krajním případě také úplně přijít.