S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Článek – Variace dle smluvních podmínek FIDIC (I. obecné aspekty)

Právnický portál epravo.cz publikoval další náš článek na téma „Variace dle smluvních podmínek FIDIC - I. obecné aspekty".


JUDr. Kalenský se v článku věnuje obecnému popisu variací dle smluvních podmínek FIDIC, které jsou velice užitečným nástrojem umožňujícím smluvním stranám v omezeném rozsahu měnit předmět díla v průběhu jeho výstavby. Především objednatel tak může jejich prostřednictvím reagovat na okolnosti a skutečnosti, které při uzavírání smlouvy nemohl předvídat.

 

Jak je zřejmé již z názvu článku, jedná se o první díl z několikadílné série, ve kterých se budeme věnovat jednotlivým tématům s variacemi souvisejícím. V dalším článku se JUDr. Kalenský zaměří zejména na základní způsoby iniciace variací a společně s tím i na postup jejich administrace.

 

Článek je možné si přečíst na internetových stránkách epravo.cz.