S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Článek – Variace dle smluvních podmínek FIDIC (II. způsoby iniciace a schvalování variací)

Na právnickém portálu epravo.cz byl v rámci našeho seriálu o variacích dle smluvních podmínek FIDIC zveřejněn další článek na téma „Variace dle smluvních podmínek FIDIC - II. způsoby iniciace a schvalování variací".


JUDr. Kalenský v článku popisuje jednotlivé aspekty základních způsobů iniciace variací (změn předmětu díla) a v návaznosti na jednotlivé varianty pak i případný proces jejich schvalování a administrace ze strany správce stavby. Rozebíraná problematika je bezesporu velice aktuální, neboť smluvní podmínky FIDIC jsou v České republice prakticky využívány zejména pro realizaci staveb dopravní infrastruktury ze strany Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) či Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

 

Další článek tohoto seriálu bude věnován problematice časových claimů, které mohou vznikat v důsledku nařízených variací, a které jsou dalším ze specifických smluvních institutů smluvních podmínek FIDIC.

 

Článek je možné si přečíst na internetových stránkách epravo.cz.