S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Článek - Variace dle smluvních podmínek FIDIC (III. claimy zhotovitele související s variacemi)

Na webu epravo.cz byl publikován další náš článek ze seriálu o variacích dle smluvních podmínek FIDIC, tentokrát na téma "Variace dle smluvních podmínek FIDIC - claimy zhotovitele související s variacemi (III.)".

 

Článek se zaměřuje především na claimy zhotovitele související s variacemi nařízenými ze strany správce stavby. Kolega JUDr. Kalenský se v něm věnuje nejen obecným aspektům claimů dle smluvních podmínek FIDIC, ale například i procesu jejich administrace, druhům jednotlivých claimů a dalším otázkám souvisejícím s tímto specifickým smluvním institutem.

 

Obecná problematika claimů dle smluvních podmínek FIDIC je bezpochyby zajímavým tématem, které je velice aktuální především v oblasti staveb dopravní infrastruktury financovaných státními investory (např. ŘSD či SŽDC). I z tohoto důvodu se budeme snažit v této oblasti publikovat a informovat i nadále.

 

Článek je možné si přečíst na internetových stránkách epravo.cz.