S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Článek - Hranice dobré víry při nabývání nemovitosti od nevlastníka

Na webu epravo.cz byl publikován náš článek zaměřený tématicky na významný obor specializace naší kanceláře, kterým je právo nemovitostí. Předmětem článku je seznámení s problematikou nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od neoprávněného (nevlastníka) na základě dobré víry ve správnost zápisu v katastru nemovitostí.

 

Kolegyně Mgr. Renata Hovorková a kolega Petr Janda ve svém příspěvku celou problematiku analyzují a na případové studii přibližují, zda je dobrá víra narušena i v případě, že je v katastru nemovitostí zapsána probíhající změna, tzv. plomba, kterou inicioval původní vlastník, kterým je osoba omezená na svéprávnosti. Jedná se tak do určité míry o zajímavý vhled do naší advokátní praxe.

 

Článek je dostupný na internetových stránkách epravo.cz.