S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Článek - Variace dle smluvních podmínek FIDIC (IV. soukromoprávní aspekty)

Právnický portál epravo.cz publikoval další náš článek ze seriálu o variacích dle smluvních podmínek FIDIC, tentokrát na téma "Variace dle smluvních podmínek FIDIC - soukromoprávní aspekty (IV.)".

 

Náš kolega JUDr. Kalenský v článku rozebírá, zda variace coby specifický institut, kterým lze v určité míře měnit předmět díla v průběhu jeho realizace, vyhovují limitům nastaveným soukromým právem. Podrobněji se zaměřuje také na otázky, zda s variací vždy musí souhlasit obě smluvní strany, či zda v důsledku variací dochází ke změnám původní smlouvy o dílo.

 

Navazující článek tohoto seriálu se zaměří na právní úpravu zakotvenou v zákoně o zadávání veřejných zakázek a její vztah k variacím dle smluvních podmínek FIDIC.

 

Článek je možné si přečíst na internetových stránkách epravo.cz.