S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Článek – Variace dle smluvních podmínek FIDIC (V. právo veřejných zakázek)

Na právnickém portálu epravo.cz byl v rámci našeho seriálu o variacích dle smluvních podmínek FIDIC publikován další článek, který se tentokrát zaměřuje na variace v kontextu práva veřejných zakázek

 

JUDr. Kalenský se v článku věnuje jak popisu jednotlivých typů povolených změn dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak i možnostem administrace různých druhů variací v souladu s tímto zákonem. Stručně je v článku rozebrána i související problematika uveřejňování příslušných dokumentů v registru smluv.

 

Poslední příspěvek tohoto seriálu bude zaměřen na problematiku stavebního práva. Variace dle smluvních podmínek FIDIC v něm budou tedy posuzovány především z pohledu stavebního zákona. 

 

Článek je možné si přečíst na internetových stránkách epravo.cz.