S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Článek - Novinky ve stavebním právu v roce 2021

Kolegové Petr Janda a Mgr. Petra Gabrhelová pro portál epravo.cz připravili článek o novinkách ve stavebním právu v roce 2021. Od letošního ledna totiž nabyly účinnosti zásadní změny stavebního zákona a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

 

Zákonodárce projevil snahu urychlit často zdlouhavá územní a stavební řízení. Zakotvuje proto tzv. fikci souhlasného závazného stanoviska pro případy, kdy stavební úřad nerozhodne ve stanovených lhůtách. Změn doznal rovněž proces přezkumu rozhodnutí a jiných úkonů podmíněných závazným stanoviskem. Novelizace dopadla i na stavby strategické infrastruktury, neboť nově jsou stanoveny lhůty pro vydání rozhodnutí ve vyvlastňovacím řízení, a nově je umožněno i stavebním úřadům vydávat tzv. mezitímní rozhodnutí, kterými je předběžně rozhodováno o omezení či odejmutí vlastnického práva ve veřejném zájmu.

 

Přijaté změny mají také celostátní dopad. Zákonodárce představil nový institut územního rozvojového plánu, který představuje jakýsi celostátní územní plán s všeobecnou závazností, a navazuje tak na politiku územního rozvoje. Územním rozvojovým plánem se budou muset řídit kraje a obce při vydávání svých územně-plánovacích dokumentací.


Podrobnosti o nejdůležitějších změnách na poli stavebního práva si můžete přečíst na internetovách stránkách epravo.cz