S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Článek - Variace dle smluvních podmínek FIDIC (VI. stavební právo)

Právnický portál epravo.cz publikoval další náš článek ze seriálu o variacích dle smluvních podmínek FIDIC, tentokrát na téma "Variace dle smluvních podmínek FIDIC - stavební právo (VI.)".

 

Náš kolega JUDr. Kalenský v posledním článku celého seriálu rozebírá variace v kontextu stavebního práva a do určité míry i práva životního prostředí. Článek se podrobněji zaměřuje především na institut změny stavby před dokončením, avšak neopomíjí ani časové aspekty variace ve vztahu ke změně stavby před dokončením nebo například riziko posuzování vlivů takovéto změny na životní prostředí.

 

Článek je možné si přečíst na internetových stránkách epravo.cz.