S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Přiměřená peněžitá náhrada za nevydané pozemky je šestinásobek restitučního nároku

 

Nejvyšší soud rozhodl o výši přiměřené finanční náhrady za nevydané pozemky v restitučním řízení. V rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 3772/2018 II. ze dne 16.02.2021 soud upřesnil přiměřenou výši peněžité náhrady za nevydané pozemky dle ustanovení §16 odst. 1 zákona o půdě, podle kterého se doposud tato náhrada řídila cenami dle vyhlášky z roku 1990 novelizované naposledy roku 1998. Přiměřenou výši peněžité náhrady stanovil soud s odkazem na vývoj cenové hladiny zpravidla na šestinásobek ceny stanovené dle vyhlášky. Od této výše se bude možné odchýlit pouze ve výjimečných případech. Pro restituenty je tak nový systém spravedlivější a předvídatelnější. Současně je natolik mechanický, aby jej mohl Státní pozemkový úřad aplikovat s menším rizikem, že jej bude muset přezkoumávat soud.

 

Nejvyšší soud tímto rozsudkem reagoval na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 4139/16, ve kterém ÚS odmítl zrušit vyhlášku, podle které se výše restitučního nároku určuje. Současně ale akcentoval, že restituentům má náležet přiměřená náhrada za nevydané pozemky tak, aby umožnila odčinění nebo zmírnění křivd podobně, jako by tomu bylo při vydání věci. Tento závěr považuje Nejvyšší soud za neurčitý. Z praktických důvodů proto stanovil relativně pevný mechanismus, podle kterého se má Státní pozemkový úřad při svém rozhodování do budoucna řídit.