S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Nejvyšší správní soud přiznal SVJ účastenství ve stavebních řízeních

Nejvyšší správní soud přiznal v rozsudku sp. zn. 10 As 26/2021 ze dne 21.01.2022 společenství vlastníků jednotek pozici účastníka řízení, pokud je vedeno společné územní a stavební řízení o záměru na sousedním pozemku či stavbě, kterým mohou být dotčeny společné části sousedních nemovitostí spravované společenstvím vlastníků jednotek.

 

Společenství může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud se může společné povolení dotknout spravované společné části domu či pozemku.

 

NSS svým rozhodnutím přisvědčil názoru Krajského soudu v Plzni, podle kterého není právně významné, že SVJ není vlastníkem daných nemovitých věcí. Hlavním účelem SVJ je zajišťování správy domu a pozemku. V souladu s tímto cílem musí být tedy SVJ poskytnuta taková procesní práva, aby mohlo svůj účel naplnit.   

 

NSS tak navazuje na svoji dřívější judikaturu, kdy možnost účasti SVJ v územním řízení potvrdil např. v rozhodnutí sp. zn.  4 As 212/2016 a možnost účasti v řízení o dodatečném povolení stavby v rozhodnutí sp. zn. 2 As 426/2018. 

 

svj