S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Soud naznačil stavebním úřadům postup, jak mají rozhodovat v případě vzájemného nesouladu dvou sousedních stavebních záměrů.

Ve sbírce Nejvyššího správního soudu byl publikován rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2022, čj. 30 A 1/2020-133. V tom soud posuzoval, jak by měl stavební úřad postupovat v situaci, kdy dva sousedé požádají ve stejné době o umístění stavby na svém pozemku, přičemž jejich stavební záměry jsou vzájemně neslučitelné pro nedodržení odstupu mezi jednotlivými stavbami.

 

V rozhodovací praxi správních soudů se tato otázka dosud ještě nikdy neřešila. Soud zvažoval více možnosti a přístupů k problematice. V první řadě se jako řešení nabízí upřednostnit ten návrh, který na stavební úřad doputoval jako první a v případě, že by dříve oznámený záměr stavební úřad do území skutečně umístil, tak pro stavebníka, který svou žádost podal jako druhý, by tento první záměr představoval limit, který by musel respektovat. Takový závěr však soud neshledal správným.

 

Další přístup nabízí vedení obou řízení zároveň zcela odděleně, jako by druhé řízení vůbec neexistovalo, a dát přednost tomu, které nabude pravomocného rozhodnutí ve své věci jako první. K takovému řešení dle soudu však také není důvod, neboť rychlost vyřízení žádosti nemusí být závislá jen na aktivitě žadatele, ale na spoustě jiných, častokrát nepředvídatelných okolnostech.

 

Soud proto zvolil třetí cestu. Jestliže dva sousedé požádají ve stejné době o umístění stavby na svém pozemku, přičemž jejich záměry jsou vzájemně neslučitelné pro nedodržení odstupu navržených staveb od sebe, měl by stavební úřad obě řízení spojit a vést ve věci společné řízení dle § 140 správního řádu. Pokud stavební úřad řízení nespojí, může takový postup obstát, pokud oba záměry materiálně posoudí ve vzájemné souvislosti.

 

Stavební úřad by se dle soudu měl v první řadě pokusit o smírné řešení rozporů mezi oběma stavebníky. Jestliže přesto stavebníci odmítnou pozměnit své stavební záměry tak, aby vyhovovaly požadavkům právních předpisů, měl by je odkázat na řízení o příslušné výjimce. Pokud nebude možné výjimku pro oba stavební záměry vydat, měl by stavební úřad obě žádosti zamítnout.

 

Pouze ve zcela výjimečných případech může stavební úřad dát jednomu ze stavebních záměrů přednost, pokud takový postup dostatečně a přesvědčivě odůvodní.

 

Zcela jiný je případ, když na pozemku už jedna stavba umístěna je (alespoň právně) a soused by chtěl zahájit řízení o záměru, který je s již umístěnou stavbou neslučitelný. Zde platí jednoduché pravidlo: „kdo dřív přijde, ten dřív mele."

 

houses-g861250e5d-1280