S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Advokátní koncipienti

Mgr. Petr Janda
Mgr. Petr Janda

Tel.: +420 602 673 403

E-mail: janda@scholzmaly.cz

Profesní profil na LinkedIn

 

Petr je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již před nástupem na koncipientskou praxi v naší kanceláři pracoval dlouhodobě jako právní asistent.

 

Od prvního ročníku studia působil Petr jako právní asistent v advokátní kanceláři s mezinárodní klientelou zabývající se generální právní praxí, zejména pak právem občanským a obchodním. Během studií se účastnil simulovaných soudních řízení z různých oblastí soukromého práva.

 

Po nástupu do naší kanceláře v roce 2016 se dále profesně vzdělával v dalších právních odvětvích, včetně práva správního a stavebního, ale také v oblasti práva rodinného a práva veřejných zakázek.

 

Hlavní specializací Petra je zejména právo občanské a stavební. Spolupracoval s advokáty taky na celé řadě soudních i správních sporů, včetně řízení před Nejvyšším soudem a Nejvyšším správním soudem. Ve volném čase se zajímá se rovněž o právo moderních technologií, autorské právo a softwarové právo, na které byla zaměřena i jeho diplomová práce.

JUDr. Pavel Šulda
JUDr. Pavel Šulda

Tel.: +420 606 058 431

E-mail: sulda@scholzmaly.cz

Profesní profil na LinkedIn

 

Pavel je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Po úspěšném ukončení právnické fakulty působil na Ministerstvu zdravotnictví, kde získával zkušenosti v právní praxi již během studia jako asistent na Odboru léčiv, kde se podílel na přestupkové agendě.

 

Následně působil jakožto vrchní ministerský rada na Odboru právním, Oddělení správních agend. Náplní jeho práce bylo mimo jiné zastupovat Ministerstvo zdravotnictví před správními a civilními soudy, vytvářet právní stanoviska, připomínkovat legislativní návrhy, účastnit se za Ministerstvo zdravotnictví řady jednání, vést rozličná správní řízení v prvním a druhém stupni a podílet se na kontrole krajských úřadů v rozsahu přenesené působnosti. Byl také tajemníkem rozkladové komise ministra zdravotnictví.

 

Pavel se v rámci naší kanceláře specializuje zejména na agendu práva správního, občanského a obchodního

 

Mgr. Bára Beníšková
Mgr. Bára Beníšková

Tel.: +420 725 933 126 

E-mail: beniskova@scholzmaly.cz

 

Bára absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

 

Cenné zkušenosti a praxi získávala již při studiu, jelikož byla členkou právního oddělení několika korporací, mezi které patři taktéž významná německá bankovní společnost. Mgr. Beníšková ovládá také soudní civilní proces v praxi, neboť se opakovaně zúčastnila stáží u okresních soudů. Do naší advokátní kanceláře nastoupila v červenci roku 2014 na pozici odborné právní asistentky a od úspěšného zakončení studia zde působí jako advokátní koncipient.

 

Bára se specializuje zejména na občanské právo hmotné a procesní, a stejně tak na obchodní právo a právo obchodních korporací. Samozřejmě však v praxi působí i v dalších oblastech práva, neboť se nadále aktivně vzdělává a pravidelně je účastníkem mnoha odborných školení. Právní služby poskytuje také v anglickém jazyce.