S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Advokátní koncipienti

Mgr. Bára Beníšková
Mgr. Bára Beníšková

Tel.: +420 725 933 126 

E-mail: beniskova@scholzmaly.cz

 

Mgr. Beníšková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

 

Cenné zkušenosti a praxi získávala již při studiu, jelikož byla členkou právního oddělení několika korporací, mezi které patři taktéž významná německá bankovní společnost. Mgr. Beníšková ovládá také soudní civilní proces v praxi, neboť se opakovaně zúčastnila stáží u okresních soudů. Do naší advokátní kanceláře nastoupila v červenci roku 2014 na pozici odborné právní asistentky a od úspěšného zakončení studia zde působí jako advokátní koncipient.

 

Mgr. Beníšková se specializuje zejména na občanské právo hmotné a procesní, a stejně tak na obchodní právo a právo obchodních korporací. Samozřejmě však v praxi působí i v dalších oblastech práva, neboť se nadále aktivně vzdělává a pravidelně je účastníkem mnoha odborných školení. Právní služby poskytuje také v anglickém jazyce.

JUDr. Tomáš Kalenský
JUDr. Tomáš Kalenský

Tel.: +420 602 600 192

E-mail: kalensky@scholzmaly.cz

Profesní profil na LinkedIn

 

JUDr. Kalenský je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již před nástupem na koncipientskou praxi spolupracoval s naší advokátní kanceláří jako její externí poradce a konzultant.

 

V dřívější době působil mimo jiné jako právník mezinárodní stavební společnosti, kde náplň jeho práce tvořila zejména komplexní právní agenda související s výstavbou silnic, dálnic a železnic v České republice. Zároveň je také úspěšným absolventem certifikovaného školení zaměřeného na smluvní podmínky FIDIC organizovaného Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE).

 

Odborné poradenství poskytuje JUDr. Kalenský zejména v oblasti práva obchodního se zaměřením na závazkové právní poměry, též pak v oblasti stavebního práva práva veřejných zakázek. Aktivně se v rámci své praxe věnuje také smluvním podmínkám FIDIC a všeobecnému právnímu rámci výstavbových projektů.