S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Advokátní koncipienti

Mgr. Petr Janda
Mgr. Petr Janda

Tel.: +420 602 673 403

E-mail: janda@scholzmaly.cz

Profesní profil na LinkedIn

 

Mgr. Janda je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již před nástupem na koncipientskou praxi v naší kanceláři pracoval dlouhodobě jako právní asistent.

 

Od prvního ročníku studia našel Mgr. Janda uplatnění jako právní asistent v advokátní kanceláři s mezinárodní klientelou zabývající se generální právní praxí, zejména pak právem občanským a obchodním. Během studií se účastnil simulovaných soudních řízení z různých oblastí soukromého práva.

 

Po nástupu do naší kanceláře v roce 2016 se dále profesně vzdělával v dalších právních odvětvích, včetně práva správního a stavebního, ale také v oblasti práva rodinného a práva veřejných zakázek.

 

Hlavní specializací Mgr. Jandy je zejména právo občanské a stavební. Spolupracoval s advokáty taky na celé řadě soudních i správních sporů, včetně řízení před Nejvyšším soudem a Nejvyšším správním soudem. Ve volném čase se zajímá se rovněž o právo moderních technologií, autorské právo a softwarové právo, na které byla zaměřena i jeho diplomová práce.

Mgr. Bára Beníšková
Mgr. Bára Beníšková

Tel.: +420 725 933 126 

E-mail: beniskova@scholzmaly.cz

 

Mgr. Beníšková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

 

Cenné zkušenosti a praxi získávala již při studiu, jelikož byla členkou právního oddělení několika korporací, mezi které patři taktéž významná německá bankovní společnost. Mgr. Beníšková ovládá také soudní civilní proces v praxi, neboť se opakovaně zúčastnila stáží u okresních soudů. Do naší advokátní kanceláře nastoupila v červenci roku 2014 na pozici odborné právní asistentky a od úspěšného zakončení studia zde působí jako advokátní koncipient.

 

Mgr. Beníšková se specializuje zejména na občanské právo hmotné a procesní, a stejně tak na obchodní právo a právo obchodních korporací. Samozřejmě však v praxi působí i v dalších oblastech práva, neboť se nadále aktivně vzdělává a pravidelně je účastníkem mnoha odborných školení. Právní služby poskytuje také v anglickém jazyce.