S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Právní asistenti

Tomáš Moska
Tomáš Moska

E-mail: moska@scholzmaly.cz

 

Tomáš Moska studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

 

Své první cenné zkušenosti získal jako právní asistent v advokátní kanceláři zabývající se generální praxí, kde se věnoval zejména správě agendy pohledávek.

 

Jeho pracovní náplní v naší kanceláři je především podpora advokátů a advokátních koncipientů se zaměřením na občanské, obchodní a stavební právo.

 

Ve svém volném čase se Tomáš věnuje organizaci kulturních společenských akcí, jako jsou výukové semináře nebo studentské plesy. Mimo to také rád pobývá v přírodě mezi skalami, kde boulderuje a slacklinuje.

 

Vojtěch Niederle
Vojtěch Niederle

E-mail: niederle@scholzmaly.cz

 

Vojtěch Niederle studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

 

Už od začátku svých studií se chtěl věnovat získávání praktických zkušeností a před příchodem do naší kanceláře pracoval v přední české advokátní kanceláři s mezinárodní klientelou. V prvním ročníku ho kromě občanského práva zaujaly i předměty týkající se mimosoudního řešení sporů.

 

Mimo studia na PFUK se podílí na vedení největšího studentského spolku právníků ELSA, kde se zabývá zejména interním managementem a organizací členské základny. Na spolkové činnosti oceňuje zejména mezinárodní přesah spojený s možností získání zkušeností v zahraničí.

 

Studuje také politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy,

 

Jeho pracovní náplň v naší kanceláři tvoří zejména podpora advokátů a advokátních koncipientů převážně v oblastech práva občanského, obchodního, pracovního a stavebního práva.

 

Gabriela Pallová
Gabriela Pallová

E-mail: pallova@scholzmaly.cz

 

Gabriela Pallová je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Cenné zkušenosti získávala již od prvního ročníku svého studia, kdy se věnovala řízení drobných projektů pro zahraniční klientelu a soudním překladům během svého působení v mezinárodní překladatelské agentuře. Gabriela se pravidelně účastní simulovaných soudních řízení a dále se vzdělává v oblasti mimosoudních řešení sporů. Během dosavadního studia se zúčastnila studentské odborné stáže na okresním soudě.  

 

V naší kanceláři se věnuje zejména stavebnímu a závazkovému právu. Dále působí jako podpora pro developerské projekty a rozšiřuje své zkušenosti generální praxí.