S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Právní asistenti

Kateřina Dziková
Kateřina Dziková

Tel.: +420 602 646 160

E-mail: dzikova@scholzmaly.cz

Profesní profil na LinkedIn

 

Kateřina Dziková je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Cenné zkušenosti získávala již od prvního ročníku svého studia v tuzemské advokátní kanceláři, v níž se věnovala zejména stavebnímu právu a právu duševního vlastnictví. Na odborné úrovni se zabývá také překladem odborných anglických právních textů.

 

Ve svém volném čase se Kateřina účastní simulovaných soudních řízení z oblastí práva veřejného i soukromého. V naší kanceláři se věnuje zejména generální praxi, obzvláště se však zajímá o právo obchodních korporacípracovní právo.