S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

O nás

Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ je moderní kanceláří s aktivním přístupem a vysoce kvalifikovaným týmem právníků, pro kterou jsou péče o klienta a s ní spojená časová flexibilita a orientace na precizní výsledky nejvyššími prioritami.

 

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství ve většině oblastí soukromého i veřejného práva, zejména se zaměřením na právní odvětví související s investorskou a podnikatelskou činností. Za nezbytný a samozřejmý standard považujeme vysokou odbornou a profesionální úroveň všech námi poskytovaných služeb.

 

V případě potřeby také úzce spolupracujeme a kooperujeme s dalšími odborníky ze souvisejících právních oborů či s odborníky z jiných odvětví (zejména s exekutory, notáři, auditory a daňovými poradci, soudními znalci z oboru oceňování nemovitostí, podniků aj., soudními tlumočníky a překladateli či specialisty na čerpání fondů EU).

 

Mezi naše spokojené a dlouholeté klienty patří nejen obchodní korporaceinvestořiindividuální podnikateléorgány veřejné správy, ale v neposlední řadě také samotní občané.