S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Firemní kultura

Ačkoliv je naším primárním cílem poskytování právních služeb na nejvyšší možné úrovni a v návaznosti na to tedy zejména spokojenost našich klientů, jsme si dobře vědomi toho, že základem pro efektivní fungování každé kanceláře jsou vřelé vztahy a přátelská atmosféra v pracovním kolektivu. Z toho důvodu klademe také velký důraz na lidsky správně nastavené personální obsazení naší kanceláře, které je bezpochyby ostatními v mnohých případech podceňováno, ačkoliv může být v závěru tím hlavním klíčem k dosažení úspěchu.

 

Správně nastavená interní kultura kanceláře pro nás není jen prázdným pojmem a do naší práce se proto snažíme vnášet také kulturní a společenský rozměr. Při současném zachování vážnosti a důstojnosti advokátního stavu se dlouhodobě snažíme přispívat k utvrzování a prohlubování našich kolegiálních vztahů kupříkladu pravidelnou účastí na společenských akcích a událostech.

 

Stejnou filosofii pak vyznáváme také ve vztahu ke všem naším klientům, kdy převážná většina z nich je založena na dlouhodobé spolupráci a vzájemné důvěře. Jsme přesvědčení, že vztah mezi námi a klientem nemusí bezchybně fungovat pouze na profesní úrovni, ale v neposlední řadě právě také na té lidské.