S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Informace pro klienty

Ochrana osobních údajů našich klientů je pro naši kancelář jednou z priorit. Dovolujeme si Vás proto informovat, že jsme přijali veškerá opatření zajišťující řádné plnění povinností vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

 

Osobní údaje našich klientů jakožto subjektů údajů jsou zpracovávány primárně z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, bez zpracování osobních údajů totiž není v podstatě možné smlouvu o poskytování právních služeb plnit. Ze strany naší advokátní kanceláře samozřejmě nebude docházet ke zpracování osobních údajů způsobem neslučitelným se stanoveným účelem zpracování. Osobní údaje našich klientů zároveň  uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 

Všem klientům umožňujeme uplatnit jejich práva vyplývající z GDPR. Mezi tato práva jmenovitě patří:

  • právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR ;
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), c) až f) GDPR,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo podat námitku v případě nespokojenosti se zpracováním osobních údajů, a
  • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Společně s tím je třeba informovat o tom, že s ohledem na zákonné požadavky při výkonu advokacie může být výkon některých práv subjektů údajů částečně omezen - vždy však pouze v zákonném rozsahu.


Pro více informací ohledně práv subjektů údajů můžete navštívit internetovou stránku Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo nás kontaktovat na emailové adrese info@scholzmaly.cz.