S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Náš přístup

Samozřejmostí je pro nás vysoká obsahová i formální kvalita všech výstupů, podobně jako včasnost poskytovaných právních služeb a individuální přístup ke každému jednotlivému případu a klientovi. Rovněž klademe důraz na včasnou informovanost našich klientů, tak aby vždy měli aktuální přehled o stavu jejich věci.

 

Při poskytování právních služeb vždy usilujeme o nalezení optimálního řešení a prosazení zájmů klienta. S plným nasazením se věnujeme všem klientům, tak aby se maximalizovala jejich šance na úspěch. Stavíme přitom na praxí prověřené znalostí lokálního prostředí a s tím souvisejících zkušenostech našich právníků. Kromě našeho úspěšného působení na pražském právním trhu působí naše kancelář výrazně také v ostatních krajích České republiky, kde jsme schopni zajistit finančně a časově efektivní právní poradenství v úzké spolupráci s nejlepšími místními specialisty v souvisejících oborech.

 

Jsme pevně přesvědčeni, že náš profesionální přístup a výsledky naší práce nemohou být příčinou vzniku sebemenšího sporu mezi námi a naším klientem. I přes to jsme však povinni informovat všechny naše klienty z řad spotřebitelů o tom, že Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.