S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Specializace

Stavební právo a developerské projekty

Oblast stavebnictví, stavebního práva a developerských projektů je jedním z hlavních oborů, kterému se naše kancelář dlouhodobě věnuje.

 

Na základě individuálních potřeb našich klientů připravujeme a sjednáváme veškeré smluvní podklady potřebné pro realizaci a užívání staveb (např. smlouvy o dílo, kupní smlouvy, rezervační smlouvy apod.). Stejně tak se specializujeme také na spornou agendu a vymáhání nároků vyplývajících ze smluv o dílo, mimo jiné zejména na problematiku předávání staveb a víceprací, kde pravidelně dosahujeme vysokého procenta úspěšnosti.

 

Klientům v oblasti stavebního práva poskytujeme též komplexní právní servis týkající se výstavby a modernizace silnic, dálnic a železnic, a to včetně zastupování ve správních, rozhodčích a soudních řízeních (máme zkušenosti také se spory v řádech miliard korun). Rovněž disponujeme nadstandardními odbornými znalostmi a praktickými poznatky v oblasti smluvních podmínek FIDIC.

 

Náš tým má taktéž bohaté zkušenosti s realizací developerských projektů v oblasti bytové a rezidenční výstavby. Úspěšně jsme se podíleli například na developerském projektu Rezidence na Větráku, který naše kancelář kompletně zastřešovala a realizovala od koupě pozemků přes jejich zasíťování až po samotnou realizaci stavby a prodej jednotlivých bytů, a to včetně zajištění veškerých s tím souvisejících soukromoprávních i veřejnoprávních smluv a povolení.

 

V oblasti stavebnictví, stavebního práva a developerských projektů poskytujeme našim klientům zejména tyto služby:

  • komplexní právní servis pro oblast stavebnictví a developerských projektů
  • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních (spory ze smluv o dílo apod.)
  • poradenství v oblasti výstavby silnic, dálnic a železnic (vč. smluvních podmínek FIDIC)
  • zastupování ve všech fázích povolovacího procesu stavby (EIA, územní, stavební a kolaudační řízení)
  • poradenství v oblasti práva veřejných zakázek, zadávacích řízení a PPP projektů
  • negociace mezi vlastníky pozemků, stavebníky a developery
  • zastupování před stavebními či katastrálními úřady a dalšími orgány veřejné správy
  • vyřizování a právní pomoc při získávání dotací (z národních i evropských dotačních programů)
  • financování nemovitostních projektů včetně jejich zajištění (bankovní záruky)