S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Specializace

Veřejné zakázky

Naše kancelář se specializuje na poskytování veškerých právních služeb v oblasti práva veřejných zakázek, přičemž našimi klienty jsou nejen dodavatelé, ale také zadavatelé veřejných zakázek.

 

Kromě přípravy samotných nabídek či zadávacích dokumentací, zejména s ohledem na formální a obsahové náležitosti a požadavky stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek, zajišťujeme našim klientům také veškerý potřebný servis spojený se zadávacím řízením (jako například komunikace s protistranou zadávacího řízení, otázky týkající se kvalifikace a způsobilosti, změny závazků apod.).

 

Máme též bohaté zkušenosti s přípravou námitek proti zadávacím podmínkám či rozhodnutí zadavatele a návrhy na přezkum úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Stejně tak zastupujeme naše klienty v soudních řízeních o zrušení rozhodnutí ÚOHS před správními soudy.

 

Mezi klienty naší kanceláře patří mimo jiné přední mezinárodní stavební společnosti z oblasti dopravně - inženýrského stavitelství, které jsou častým účastníkem zadávacích řízení o veřejné zakázky (s využitím smluvních podmínek FIDIC). Z toho plynoucí bohaté zkušenosti zajišťují vysoký standard kvality poskytovaných služeb, a to nejen v tomto právním odvětví.

 

V oblasti práva veřejných zakázek poskytujeme našim klientům zejména tyto služby:

  • kompletní právní servis spojený se zadávacím řízením včetně komunikace se zadavatelem/dodavatelem
  • právní rozbory a asistence při výkladu zákona o zadávání veřejných zakázek
  • vypracování nabídek a veškeré smluvní dokumentace pro uchazeče o veřejnou zakázku
  • příprava zadávací dokumentace a ostatních nezbytných dokumentů pro zadavatele
  • posouzení nabídek z hlediska zákona zadávání o veřejných zakázek a rozhodovací praxe ÚOHS
  • příprava námitek proti výběrovým řízením a příprava návrhů na přezkum postupu zadavatele k ÚOHS
  • zastupování klienta ve správním řízení o námitkách před ÚOHS
  • zastupování klienta v řízeních o zrušení rozhodnutí ÚOHS před správními soudy