S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Specializace

Smluvní podmínky FIDIC

Jsme jednou z mála advokátních kanceláří, která se po odborné stránce v plném rozsahu věnuje aplikaci smluvních podmínek FIDIC a právnímu poradenství souvisejícímu s výstavbou silnic, dálnic a železnic.

 

Naše klienty, kterými jsou obvykle uznávané mezinárodní stavební společnosti, zpravidla provázíme celým procesem výstavby od spolupráce při zadávacím řízení veřejné zakázky přes realizaci stavby až po její úspěšné předání a převzetí. Analyzujeme veškeré smluvní dokumenty spojené s realizací staveb na základě smluvních podmínek FIDIC, a to včetně všech interních a metodických dokumentů vydávaných zadavateli (např. ŘSD, SŽDC, ŘVC) či veřejnými investory (např. SFDI). V návaznosti na to upozorňujeme naše klienty na riziková místa konkrétních výstavbových projektů a spolupracujeme s nimi na eliminaci těchto rizik.

 

V této oblasti se specializujeme také na zajišťování kompletního claim managementu včetně administrativního zajištění celé zakázky či oznamování jednotlivých claimů a jejich úspěšného uplatňování. Stejně tak se věnujeme problematice vícepracívariacím a dalším změnovým procesům (např. prodlužování doby pro dokončení), které jsou spojeny s realizací těchto typů projektů. 

 

Máme také bohaté zkušenosti se zastupováním našich klientů v soudních sporech vyplývajících ze stavebních projektů realizovaných na základě smluvních podmínek FIDIC, ve kterých pravidelně dosahujeme vysokého procenta úspěšnosti. Primárně však chceme v zájmu našich klientů takovýmto sporům předcházet, a proto zastupujeme naše klienty také při negociačních a mimosoudních jednáních s druhou smluvní stranou. 

 

V oblasti smluvních podmínek FIDIC poskytujeme našim klientům zejména tyto služby:

  • komplexní právní servis pro zhotovitele i objednatele projektů realizovaných za použití smluvních podmínek FIDIC
  • poradenství v zadávacím řízení a odborná pomoc při obraně proti postupům zadavatelů
  • analýza veškeré smluvní dokumentace s identifikací právních rizik (včetně dokumentů zadavatelů a SFDI)
  • odborná školení zaměřená na smluvní podmínky FIDIC a jejich praktickou aplikaci
  • claim management, uplatňování claimů a vedení claimové agendy
  • administrace variací a dalších změnových procesů stavby (příprava ZBV apod.)
  • příprava právních rozborů a stanovisek k aplikaci smluvních podmínek FIDIC
  • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních či při mimosoudních jednáních