S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Specializace

Právo duševního vlastnictví

Naše kancelář reaguje na nové výzvy spojené s rozvojem informační společnosti, a proto poskytujeme našim klientům také právní servis v rychle se rozvíjejícím oboru práva duševního vlastnictví. Obor duševního vlastnictví zejména prakticky propojujeme s našimi hlavními právními specializacemi, mezi které patří například stavební právo a právo nemovitostí.  


V souvislosti s výstavbovými projekty nabízíme všeobecnou právní asistenci a zajištění ochrany  práva autorského a ostatních práv duševního vlastnictví. Dlouhodobě chráníme zájmy našich klientů také při uzavírání smluv s projektanty či objednateli projektových dokumentací a řešíme problematiku autorských práv k architektonickým dílům.

 

Ve spojení s našimi ostatními specializacemi poskytujeme též právní poradenství v oblasti průmyslových práv a nekalosoutěžních praktik.  Obrátit se na nás klienti mohou také ohledně problematiky licenčních smluv a licenčních podmínek. Ve své podstatě tak naše kancelář zajišťuje svým klientům komplexní ochranu práv vyplývajících z duševního vlastnictví.

 

Nároky našich klientů na náhradu nemajetkové i majetkové újmy vzniklé v souvislosti s jejich autorským právem jsme připraveni uplatňovat před všemi orgány veřejné moci. Naši klienti nás tak vyhledávají pro naše komplexní, avšak rozumná řešení ve sporných i nesporných záležitostech souvisejících s právy duševního vlastnictví.

 

V oblasti práva duševního vlastnictví poskytujeme našim klientům zejména tyto služby:

  • příprava smluvní dokumentace v oblasti duševního vlastnictví (zejména licenční smlouvy)
  • komplexní poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví a nekalosoutěžních praktik
  • vymáhání nároků a zastupování před soudy ve sporech z duševního vlastnictví
  • analýza smluvní dokumentace zhlediska autorskoprávní ochrany
  • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví a jinými orgány veřejné moci
  • optimalizace a příprava licenčních smluv a podmínek