S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Specializace

Obchodní a korporátní právo

Našim klientům nabízíme veškeré právní služby ve všech oblastech obchodního práva a práva obchodních korporací.

 

Zajišťujeme zejména komplexní právní podporu spojenou s činností obchodní korporace spočívající mimo jiné ve zpracování veškerých nezbytných právních dokumentů včetně příprav a změn společenských smluv, stanov či zakladatelských listin.

 

Obstaráváme také ostatní provozní záležitosti obchodních korporací jako je například konání valných hromad či jiných zasedání volených orgánů a řešíme otázky související s různými typy podnikatelských seskupení (problematika ovládajících osob, koncernů apod.). Naše klienty také zastupujeme v příslušných řízeních před soudy a jinými veřejnými orgány.

 

Zabýváme se rovněž všemi typy fúzí, akvizic a dalšími druhy přeměn obchodních korporací a připravujeme kompletní právní rámec pro převody společností, podílů či akcií, a to jak ze strany nabyvatelů, tak převodců.

 

V oblasti obchodního práva a práva obchodních korporací poskytujeme našim klientům zejména tyto služby: 

  • zakládání všech typů obchodních korporací
  • příprava a revize zakladatelských dokumentů obchodních korporací
  • právní prověrky (due dilligence) podílů a společností
  • přeměny obchodních korporací (fúze, akvizice a jiné druhy přeměn)
  • standardní korporátní agenda (změna výše základního kapitálu, příprava a realizace valné hromady, převody a prodeje majetkových účastí ve společnosti apod.)
  • provedení likvidace společnosti včetně zastupování před příslušnými soudy a správními orgány
  • kompletní právní servis pro podnikatelské seskupení (koncern, vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, příprava ovládacích smluv a zpráv o vztazích)