S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Specializace

Právo nemovitostí

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby týkající se veškerých dispozic s nemovitostmi. Pro naše klienty zajišťujeme veškerou smluvní dokumentaci nezbytnou pro nemovitostní transakce a rovněž odborné právní poradenství během celého transakčního procesu. V souvislosti s tím zprostředkováváme také financování nemovitostních projektů, a to včetně jejich zajištění.

 

V oblasti nemovitostí též připravujeme našim klientům právní analýzy a prověrky (due diligence) příslušných staveb, pozemků a jejich smluvní dokumentace a následně navrhujeme jasná a účelná řešení směřujících k eliminaci zjištěných rizik.

 

Pravidelně také zastupujeme vlastníky nemovitostí v soudních řízeních (žaloby o určení vlastnického práva, vypořádání spoluvlastnických podílů apod.) a v řízeních před katastrálními úřady a jinými orgány státní správy. V této oblasti máme bohaté zkušenosti s nemovitostními transakcemi v řádech stovek milionů korun.

 

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme našim klientům zejména tyto služby:

  • právní poradenství v oblasti všech druhů transakcí s nemovitostmi
  • příprava kompletní smluvní dokumentace a přímá realizace nemovitostních transakcí (koupě, prodej, pronájem atd.), včetně provedení úschovy kupní ceny či listin
  • právní prověrky (due dilligence) právního stavu nemovitostí
  • zastupování a právní pomoc v soudních řízeních (určovací žaloby apod.)
  • zprostředkování financování nemovitostních projektů, vč. jejich zajištění (zřízení zástavních práv, věcných břemen, apod.)
  • zastupování před katastrálními úřady a dalšími orgány veřejné správy (vklad či výmaz práva z katastru nemovitostí, zápis poznámky spornosti atd.)
  • vyřizování a právní pomoc při získávání dotací (z národních i evropských dotačních programů)