S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Specializace

Restituce

Naše kancelkář je jednou z mála advokátních kanceláří, která se v dnešní době specializuje i na otázku restitucí. Zastupuje celou řadu oprávněných osob, jimž v důsledku křivd způsobených nezákonným odnětím nemovitostí v dobách totality vznikl restituční nárok.

 

Pro naše klienty zajišťujeme zastupování při uplatňování jejich restitučních nároků podle zákona o půdě, a to od zastupování před Státním pozemkovým úřadem přes všechny stupně civilních soudů. Našim klientům rovněž poskytujeme poradenství v oblasti přeceňování odňatých a náhradních pozemků, překážek bránících vydání odňatých pozemků a obecně procesně náročného postupu směřujícího k vydání náhradních pozemků či peněžní náhrady.

 

Problematikou restitucí se podrobně zabývá přímo sám partner Advokátní kanceláře SCHOLZ & MALÝ, JUDr. Petr Malý, jenž se v této oblasti věnuje i publikační činnosti. V důsledku návrhu novely zákona o půdě, jež by s sebou měla přinést tzv. „restituční tečku" se totiž právě otázka restitucí dnes stává opět vysoce aktuální.

 

V oblasti restitucí poskytujeme našim klientům zejména tyto služby: 

  • vymáhání restitučních nároků v řízení před Státním pozemkovým úřadem i v souvisejících soudních řízeních
  • odborné poradenství ohledně existence a vymahatelnosti restitučního nároku
  • zajištění včasnosti všech potřebných podání a zabránění znehodnocení restitučního nároku v důsledku „restituční tečky"