S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Specializace

Právní servis pro podnikatele

Naše kancelář nabízí komplexní právní služby pro podnikatele, v jejichž rámci se našim klientům staráme o veškerou právní agendu spojenou s jejich podnikáním. Zajišťujeme, aby jejich podnikání bylo v souladu s právem, ať už se jedná o vnitřní předpisy, smlouvy, obchodní podmínky, cenné papíry či další stěžejní dokumentaci.

 

Zastupujeme naše klienty nejen ve sporných řízeních před soudy, ale i při jednání s obchodními partnery či při styku se správními úřady. Jejich pohodlí je u nás na prvním místě, proto zajišťujeme podnikatelům i nadstandardní služby jako je například správa datových schránek, monitoring dlužníků a exekucí, pohledávek či nemovitostí. Poskytujeme také školení o důležitých právních problematikách a legislativních změnách.

 

Záleží nám na tom, abychom s našimi klienty vytvářeli dlouhodobá partnerství, a proto se snažíme neustále vylepšovat a rozšiřovat poskytování služeb pro podnikatele v souladu se současnými trendy v informační společnosti.

 

V oblasti právního servisu pro podnikatele poskytujeme našim klientům zejména tyto služby:

  • příprava a revize smluv, obchodních podmínek, vnitřních předpisů obchodní korporace apod.
  • řešení sporné agendy z podnikání včetně zastupování ve sporných řízeních
  • příprava upomínek a žalob, zajišťování exekucí a vedení insolvenčních řízení
  • monitoring insolvenčního rejstříku, centrální evidence exekucí a katastru nemovitostí
  • správu a vymáhání pohledávek (pomocí specializovaného softwarového vybavení)
  • zastupování při jednání s obchodními partnery a úřady
  • odborná právní školení
  • poradenskou činnost v oblasti pracovněprávních vztahů s revizí organizačních a pracovních řádů a smluv
  • právní služby v oblasti trestního a rodinného práva pro vedoucí pracovníky apod.