S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Specializace

Komunální právo

Všestranné právní poradenství poskytujeme také subjektům veřejného práva, zejména územně samosprávným celkům v oblasti jejich samostatné i přenesené působnosti.

 

Naše kancelář má mnohaleté zkušenosti s poradenstvím a přípravou smluv v oblasti nakládání s veřejným majetkem. V této souvislosti řešíme mimo jiné právně složité otázky spojené s výstavbou projektů na území územně samosprávných celků a uzavírání nezbytných plánovacích smluv s developerskými společnostmi. 

 

Velmi podrobně se zabýváme taktéž problematikou pozemních komunikací, zejména v otázkách jejich právního zařazení, výstavby, a s tím související smluvní dokumentací, a rovněž soudními spory s vlastníky pozemků pod komunikacemi.

 

Územně samosprávným celkům poskytujeme také právní podporu při zadávání veřejných zakázek a vypořádání případných námitek, a s tím související poradenství v oblasti ochrany hospodářské soutěže a zastupování v řízení před ÚOHS a v soudním řízení. Zabýváme se rovněž kompetencemi, rozhodováním a zejména soukromoprávní a veřejnoprávní odpovědností orgánů územně samosprávných celků.

 

V oblasti komunálního práva poskytujeme našim klientům zejména tyto služby:

  • příprava a vypracování smluvní dokumentace a realizace ve všech oblastech dispozice s veřejným majetkem
  • poradenství v oblasti nápravy nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření obcí a krajů
  • právní pomoc při vyřizování dotací z evropských fondů (specializace na přezkum porušení podmínek dotačních programů)
  • poradenství v otázkách územního plánování
  • právní pomoc a zastupování v oblasti zadávání veřejných zakázek
  • poradenství v oblasti obecně závazných vyhlášek a zastupování při jejich případném přezkumu v rámci soudního řízení
  • vymáhání pohledávek