S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Právní asistenti

Petr Janda
Petr Janda

Tel.: +420 602 673 403

E-mail: janda@scholzmaly.cz

Profesní profil na LinkedIn

 

Petr Janda studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

 

Již od prvního ročníku studia našel uplatnění jako právní asistent v advokátní kanceláři s mezinárodní klientelou zabývající se generální právní praxí, zejména pak právem občanským a obchodním.

 

V rámci mimoškolních aktivit se věnuje organizování seminářů, fundraisingu či například přípravě veletrhu právních pracovních příležitostí pod hlavičkou European Law Students' Association. Hojně se také účastní simulovaných soudních řízení z různých oblastí soukromého práva.

 

Jeho pracovní náplň v naší kanceláři tvoří zejména podpora advokátů a advokátních koncipientů převážně v oblastech práva občanského, obchodního, pracovního a stavebního.

Kateřina Dziková
Kateřina Dziková

Tel.: +420 602 646 160

E-mail: dzikova@scholzmaly.cz

 

Kateřina Dziková je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Cenné zkušenosti získávala již od prvního ročníku svého studia v tuzemské advokátní kanceláři, v níž se věnovala zejména stavebnímu právu a právu duševního vlastnictví. Na odborné úrovni se zabývá také překladem odborných anglických právních textů.

 

Ve svém volném čase se Kateřina účastní simulovaných soudních řízení z oblastí práva veřejného i soukromého. V naší kanceláři se věnuje zejména generální praxi, obzvláště se však zajímá o právo obchodních korporacípracovní právo.

Šimon Kroupa
Šimon Kroupa

Tel.: +420 602 646 160

E-mail: kroupa@scholzmaly.cz

 

Šimon Kroupa studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

 

Právní praxi zahájil již v prvním ročníku svého studia v tuzemské advokátní kanceláři, která se zabývá zejména obchodním a restitučním právem a stejně tak zadáváním veřejných zakázek.

 

V rámci mimoškolních aktivit se také věnuje studentskému spolku Kappa Omega, který působí na pražské Právnické fakultě UK, v rámci kterého pro ostatní studenty organizuje různé volnočasové aktivity, vzdělávací exkurze či odborné přednášky. 

 

V naší kanceláři poskytuje podporu advokátům a advokátním koncipientů převážně v oblastech práva občanského, obchodního a stavebního, čemuž by se chtěl po profesní stránce věnovat i v budoucnu.